Rychlý kontakt: +420 603 856 161, info@peops.cz
Rekonstrukce bytových jader, bytů a koupelen

Jaké povolení je potřeba ?

Plánujete přestavbu koupelny a nevíte jaké povolení je potřeba?

 

Dle stávající legislativy jsou stavební úpravy nevyžadující stavební povolení a ohlášení takové, kterými se nemění způsob užívání stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí, nevyžaduje se posouzení vlivů na životní prostředí a nemůže být ohrožena ani požární bezpečnost stavby.

 

Základní podmínkou, aby jsme nemuseli na stavební úřad, je nezasáhnutí do nosných konstrukcí. Pro ujištění, že tato situace skutečně nenastane, je nejlepší si obstarat statický posudek. V případě zájmu Vám statický posudek samozřejmě rádi obstaráme.

 

Pokud však k zásahu do nosných konstrukcí přeci jen dojde, nezbývá nic jiného, než o stavební povolení požádat. Tehdy musí stavebník doložit všechny požadované doklady včetně projektové dokumentace. I to však není žádný problém. Rádí Vám ji vyřídíme. Neváhejte nás kontaktovat!